Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, PGP Inde d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek)

Informacije javnega značaja (10. a člen ZDIJZ, 12. odstavek)